ئاگه‌هدارى 2... هولێن تاقیكرنێن ئاستێن فێركاری

 ناڤ وهولێن تاقیكرنێن فێركارى ئه‌وێن دێ هێنه‌ ئه‌نجام دان ل رێكه‌فتى 30/3/2021 تا 01/04/2021

Beginner and Elementary 30/03/2021 

Pre-intermediate 31/03/2021

Intermediate 01/04/2021

 

 

University of Duhok, Language Center