ستافێ ئەکادیمی

                    د. لقمان طيب عمر
د. لقمان طيب عمر راگرێ كولیژێ
پروفیسور
Microbiology / parasitology