قوناغا سیێ

کورس

Administration System and History of Germany
کودێ کورسی : Module 18
يونت : 2
Advanced planning project: Group studio
کودێ کورسی : Module 10
يونت : 10
المحاضر : Pires H. Abdullah
City and Municipality of Dortmund
کودێ کورسی : Module 18
يونت : 2
Commercial and trading development
کودێ کورسی : Module 14
يونت : 3
المحاضر : Ali Ibrahim
Conflict Resolution and Management
کودێ کورسی : Module 12
يونت : 3
Cross-Border Planning, Case Berlin/Brandenburg
کودێ کورسی : Module 18
يونت : 1
Education and Health Planning
کودێ کورسی : Module 13
يونت : 3
Energy Supply and Distribution
کودێ کورسی : Module 13
يونت : 3
German Planning System
کودێ کورسی : Module 18
يونت : 2
Governance of Planning
کودێ کورسی : Module 6
يونت : 3
المحاضر : Dr. Nesreen Barwari
Housing Policy and Planning
کودێ کورسی : Module 14
يونت : 3
المحاضر : Laila Mohammed Rasol
Industrial Development
کودێ کورسی : Module 14
يونت : 3
Land Tenure and Land Management
کودێ کورسی : Module 6
يونت : 3
المحاضر : Brjin Safar Mohammed
Planning and Decision Making Methods
کودێ کورسی : Module 12
يونت : 3
المحاضر : Hussein Hamid Hassan
Planning in Germany in the context of European Planning
کودێ کورسی : Module 18
يونت : 1
المحاضر : Dr. Hasan Sinemillioglu
Planning Law in Iraq
کودێ کورسی : Module 6
يونت : 3
المحاضر : Brjin Safar Mohammed
Project Management
کودێ کورسی : Module 10
يونت : 3
Sectoral Planning examples and Excursions
کودێ کورسی : Module 18
يونت : 2
Tourism Development
کودێ کورسی : Module 14
يونت : 3
Transport Planning
کودێ کورسی : Module 13
يونت : 3
المحاضر : Dr. Basheer Saeed , Pires H. Abdullah
Water Provision and Sanitation
کودێ کورسی : Module 13
يونت : 3