بخيرهاتنا قوتابيين قوناغا ئيكى ژلايي راگريا كوليژا ده رمانسازي
Nov. 22, 2019, 10:27 p.m.

بخيرهاتنا قوتابيين قوناغا ئيكى ژلايي راگرى كوليژا ده رمانسازي "د. مؤيد اغالي ميرزا" و هاريكاري راگرى "بةريز غزوان احمد" و هنده ك ماموستايين كوليزي ل روزا بيَنج شه مبي  ريكه فتى 21.11.2019