17.12.2018روژا ئالایێ کوردستانێ ل زانکۆیا دهۆک
Dec. 18, 2018, 9:56 p.m.

... روژا ئالایێ کوردستانێ بيروز بيت

بنافئ كوليزا ده رمانسازي, و راكري كوليزئ زور به ريز د. مؤيد أغالي ميرزا, ز دل بئ خوشحاليين بيروزباهيا فئ روزئ مازن و جوان ل هه مي خه لكئ كوردستانئ, بازيرئ دهوكئ, زانكويا دهوك و ب تايبه تي فه رمانبه ر و ماموستا و قو تابيئن كوليزئ بكه ين.

17th, Dec., 2018