نووجه
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 30.01.2020, "Thyroiditis"
Feb. 2, 2020, 10:10 a.m.

:سميناره ك لدور

"Thyroiditis" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. عامر ايوب   

ل روزا بيَنج شه مبي، ريكه فتى 30/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"The role of probiotic in our health"
Jan. 29, 2020, 9:21 p.m.

:سميناره ك لدور

"The role of probiotic in our health" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. شيرزاد رشيد   

ل روزا سيَ شه مبي، ريكه فتى 28/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
A workshop Announcement: Correction of some biostatistics aspects by SPSS software ... 19&20.02.2020
Jan. 26, 2020, 11:17 p.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy at UoD, our college is pleased to announce a two days workshop entitled: "Correction of some biostatistics aspects by SPSS software"; Which will be c...

پتر زانین
سميناره ك لدور"The law of Karma"
Jan. 26, 2020, 11:07 p.m.

:سميناره ك لدور

"The law of Karma" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. حسين محمد رشيد   

ل روزا جار شه مبي، ريكه فتى 22/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"Pharmacogenetics"
Jan. 26, 2020, 10:54 p.m.

:سميناره ك لدور

"Pharmacogenetics" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. عامر عبداللة محي   

ل روزا جار شه مبي، ريكه فتى 15/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
A workshop Announcement: E-Learning MOODLE: An Introduction ... 27.02.2020
Jan. 20, 2020, 11:46 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy at UoD, the E-Learning MOODLE team are pleased to announce a one day workshop entitled: "E-Learning MOODLE: An Introduction"; Which will be conducted by:

پتر زانین

سميناره ك لدور "Novel Influenza H1N1: An Overview & An Update"
Jan. 7, 2020, 10:46 p.m.

:سميناره ك لدور

"Novel Influenza H1N1: An Overview & An Update"

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. مؤيد أغالي ميرزا   

ل روزا سيَ شه مبي، ريكه فتى 07/01/2020

ل نةخوشخانا ئازادي يا فيَركرنيَ

پتر زانین

17.12.2019روژا ئالایێ کوردستانێ ل زانکۆیا دهۆک
Dec. 21, 2019, 11:56 a.m.

روژا ئالایێ کوردستانێ ...

بنافيَ كوليزا دةرمانسازي ، راكريَ كوليزي زور بةريَز "د. مؤيد أغالي ميرزا"، دلخوشين بيروزباهيا فيَ روزا مازن و جوان ل هةمي خةلكيَ كوردستانيَ بكةين و ب تايبةتي زي ل فةرمانبةر و ماموستا و قوتابييَن كوليزا دةرمانسازي.

17th, D...

پتر زانین
كةنكةشا ناما ماستةر: شنه عصمت محمد, 21.11.2019
Dec. 5, 2019, 9:01 a.m.

لبن جافديري و سةربةرشتيا راكريا كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوكيَ, ناما ماستةرا قوتابي "شنه عصمت محمد" لبن ناف و نيشانيَ: " بةراورديةك دناظبةرا رادى كاريطةرى و سلامةتيا بكارئينانا كلاريسرومايسين بةرامبةر ليظوفلوكساسين د جارةسةريا ...

پتر زانین
سميناره ك لدور A Published Article: "Hepcidin as a diagnostic biomarker of IDA during pregnancy"
Dec. 4, 2019, 9:46 p.m.

:سميناره ك لدور

A Published Article: "Hepcidin as a diagnostic biomarker of IDA during pregnancy" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. برهان عبدالله زما   

ل روزا سيَ شه مبي، ريكه فتى 03/12/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین