نووجه
ديزاينا خواندنا فاكولى و رێكێن وه رگرتنا سه مپلا
March 15, 2017, 12:10 p.m.

زانكويا دهوك/ کولیژا ده رمانسازى
ل ٢٠١٧/٢/٢٧ وورك شوپه ك هاته ئه نجام دان ل دور ديزاينا خواندنا فاكولى و رێكێن وه رگرتنا سه مپلا (study desing and sampling method) ژلایێ دكتور (عمر قتيبة) ڤه ل کولیژا ده رمانسازى بو ماموستا و ڤه گێـــرێن کولیژێ .

پتر زانین
خو پاراستن ژ تيشكا روژێ
Jan. 10, 2017, 3:49 p.m.

ل رێکه فتى 6 – ١٢ – ٢٠١٦  لده مژمێر ١٠ ى سپێدى ل ئاڤاهیێ کولیژا ده رمانسازى وورك شوبه ك هاته ئه نجامدان ب هه ڤکارى دگه ل کومپانیا ( بایوتک) یا ده رمانـا ل دور  (خو پاراستن ژ تیشـکا روژێ) ب ئاماده بونا هاریکارێ زانکویـا دهـوک (د. حجى موسا ) و راگـرێ کولیژ...

پتر زانین