نووجه
سميناره ك لدور"Newborn screening"
Nov. 27, 2018, 11:37 p.m.

:سميناره ك لدور

"Newborn Screening" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. عامر عبدالله محي

ل روزا سئ شه مبي، ريكه فتى 27/11/2018

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سمبوزه مه ك بناف و نيشاني (روزا جيهاني يا نه خوشي يا شه كري), 15.11.2018
Nov. 26, 2018, 12:03 a.m.

 

ل روزا 15.11.2018 سمبوزه مه ك بناف و نيشاني (روزا جيهاني يا نه خوشي يا شه كري) ل به شي ده رمانسازييه كان ل كوليزا ده رمانسازي و لبن جافديريا راكرئ كولبزئ "د. مؤيد أغالي ميرزا" هاته جيكرن.

سه ره تا هاريكارئ راكرئ "د. جوليان اسماعيل" بخيرها...

پتر زانین
سميناره ك لدور"supramolecular nesting of cyclic porphyrin polymer"
Nov. 22, 2018, 11:21 p.m.

:سميناره ك لدور

"supramolecular nesting of cyclic porphyrin polymer" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. اياد محمد صالح

ل روزا بينج شه مبي، ريكه فتى 22/11/2018

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
ئەزموونێن ده وري دووئ / تیوری و براكتيك - كولیژا دەرمانسازی بو سالا خواندنێ ٢٠١٨/٢٠١٧
Sept. 5, 2018, 1:11 p.m.

 ئەزموونێن ده وري دووئ / تیوری و براكتيك - كولیژا دەرمانسازی بو سالا خواندنێ ٢٠١٨/٢٠١٧

پتر زانین
هه فديتنه كا ل راديويي
July 7, 2018, 2:42 p.m.

برنامئ (نوژدارى وجفاك) خه له كه كا نوئ پشكيشكر لدور بابه تئ " گه رمئ و هافين و زاوك " ب ميهفانداريا د. ئازاد عبدالجبار تايبه تمه ندئ نه خوشيين زاروكا ل روزا جوار شه مبي ريكه فتي 4/7/2018.

ئه ف به رنامه حه فتيانه دهيته پيشكيش كرن ژ لايئ ماموستا هار...

پتر زانین
هه فديتنه كا ل راديويي
July 5, 2018, 11:29 p.m.

برنامئ (خيزان وجفاك) خه له كه كا نوي پيشكيشكر لدور بابه تئ "پيسبوونا ژينگه هئ" ب ميهفانداريا ماموستا هاريكار غزوان احمد بريفكانى ل روزا جوار شمبى ريكه فتى 4/7/2018.

ئه ف برنامه حه فتيانه دهيته بيشكيش كرن زلائ ماموستا روندك.

پتر زانین
ئاھەنگا دەرچونا خولا ٥ کولیژا دەرمانسازی, زانكويا دهوك
June 25, 2018, 11:34 p.m.

ئاھەنگا دەرچونا خولا ٥ کولیژا دەرمانسازی, زانكويا دهوك

ل روزا بينجشه مبي 04.05.2018 ل ھولا مارینا

ب ئامادەبونا ماموستا و خێزانێن قوتابیا

پتر زانین
راكه هاندنا جالاكيه كى: ها ودان و هاريكاريه كا ته ندورستي - ده رمانسازي بو خه لكي كو مه لكه ها خانكى -سيميل
June 25, 2018, 11:10 p.m.

ب هاريكاريا راكرى كوليزا ده رمانسازيي زور به ريز،

به شى كيميا ده رمانسازي

هه وين هيزا ئاكه هداردكه ت كو دي به شى نافبه ري ب جالاكيه كى رابيت ب مه ره ما ها ودان و هاريكاريه كا ته ندورستي - ده رمانسازي بو خه لكي كو مه لكه ها خانكى -سيميل

...

پتر زانین
وورك شوبك لدور "دلنيا جورى" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا غزوان احمد
June 25, 2018, 10:07 a.m.

وورك شوبك لدور "دلنيا جورى" هاته ئه نجام دان ز لايئ سيدا غزوان احمد "به ربرسئ به شئ دلنيا جورى ل كوليزا ده رمانسازى" ل روزا دوو شمبي، ريكه فتى 11/6/2018، ل كوليزا ده رمانسازى.

پتر زانین
کوليژا ده رمانسازی ل روژا ئيکێ بو ده سپێکا ئه زموونيێن دوماهيا وەرزێ دووێ بو سالا خاندنێ 2017-2018
May 22, 2018, 9:59 p.m.

ل روژا ئيکێ بو ده سپێکا ئه زموونيێن دوماهيا وەرزێ دووێ بو سالا خاندنئ 2017-2018 ل کوليژا ده رمانسازى، راگرئ کوليژى دکتور مؤید میرزا أغالي زور به رێز و هاريکارێ کوليژێ دکتوره جولیان بنیامین اسماعیل د گه ل سه روکێ لیژنا ئه زموونا ل کوليژێ سه ره دانا  قوتاب...

پتر زانین