نووجه
"From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil, Part 3: working with community"
June 17, 2019, 5:40 p.m.

به شى كيميا ده رمانسازي ل كوليزا دةرمانسازي وورك شووبه كى ساز كر لبن ناف ونيشان:       

"From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil, Part 3"

ز لا ي  بروفيسور د. دا...

پتر زانین
سميناره ك لدور"Cholera: Prevention & Treatment", ز لاييَ د. مؤيد أغالي ميرزا
May 28, 2019, 4:17 p.m.

كوليرا: خوباراستن و جارةسةري

 

ريفةبةريا كشتي يا ساخلةميا باريزكةها دهوكيَ

ريفةبةريا نةخوشخانا ئازادي يا فيَركرنيَ

 

سمينارةك هاتة بيَشكيَشكرن لبن ناف و نيشانيَ " كوليرا: خوباراستن و جارةسةري ز لاييَ "د. مؤيد أغالي مي...

پتر زانین
- 2018 . 2019 خشتييَن ئةزمونا يا دووماهييَ: وةرزيَ دوويَ, خولا ئيَكيَ
May 27, 2019, 12:59 a.m.

خشتييَن ئةزمونييَن دوماهي يا وةرزيَ دوويَ, خولا ئيَكيَ, بو سالا خاندنا 2018.2019 كو هاتية بةسةند كرن ز لاييَ راكري كوليزا دةرمانسازي "د. مؤيد أغالي ميرزا" و سةروكيَ ليزنا ئةزمونا "د. أرشد عبد الله", وةكو ل خواريَ ديار كري:

پتر زانین

کوليژا ده رمانسازى ل روژا ئيکێ بو ده سپێکا ئه زموونيێن دوماهيا ورزئ دوويَ بو سالا خاندنئ 2018-2019
May 26, 2019, 3:52 p.m.

ل روژا ئيکێ بو ده سپێکا ئه زموونيێن دوماهيا ورزئ دوويَ بو سالا خاندنئ 2018- 2019ل کوليژا ده رمانسازى، راگرئ کوليژى "د. مؤید أغالي میرزا"  زور به رێز, و هاريکارئ کوليژئ "د. ربيع جبرائيل" د گه ل سه روکئ لیژنا ئه زموونا "د. ارشد عبدالله" ل کوليژئ سه ره دانا...

پتر زانین
سميناره ك لدور"the endocrine functions of adipose tissue"
May 20, 2019, 5:45 p.m.

:سميناره ك لدور

"the endocrine functions of adipose tissue" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. سوزان عمر رسول   

ل روزا ئيَك شه مبي، ريكه فتى 19/05/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"The Secret: The Law of Attraction"
May 20, 2019, 5:38 p.m.

:سميناره ك لدور

"The Secret: The Law of Attraction" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. حسين محمد رشيد   

ل روزابينج شه مبي، ريكه فتى 16/05/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
وورك شووبةك لدور: "From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil, Part 2 & 4"
May 20, 2019, 4:48 p.m.

به شى كيميا ده رمانسازي ل كوليزا دةرمانسازي وورك شووبه كى ساز كر لبن ناف ونيشان        "From Grease to Soap: Training Pharmacy Students on how to Prepare Eco-friendly Cleaning Soap made from used Cooking Oil, Part 2 & 4"

ز لا ي  بروفيسور د. دا...

پتر زانین
وورك شوبك لدور "Recommendations and Guidelines from the Examination Committee" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا ربيع جبرائيل, ماموستا دلفين موسي, و ماموستا اواز مجيد
May 20, 2019, 4:29 p.m.

ورك شووبه ك لدور  "Recommendations and Guidelines from the Examination Committee" هاته ئه نجامدان لروژا جار شةمبي ريكه فتى 15.05.2019 ژلاى ماموستا ربيع جبرائيل, ماموستا دلفين موسي, و ماموستا اواز مجيد 'ريَفةبةريَ وبسايتيَ ل كوليژا ده رمانسازى' وب ئامادة بون...

پتر زانین
وورك شوبك لدور "Academic staff Profile on website, Google Scholar, Google Forms, and NUR" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا برهان عبداللة زمان
May 20, 2019, 4:16 p.m.

ورك شووبه ك لدور  "Academic staff Profile on website, Google Scholar, Google Forms, and NUR" هاته ئه نجامدان لروژا ئيَك شةمبي ريكه فتى 19.05.2019 ژلاى ماموستا برهان عبداللة زمان 'ريَفةبةريَ وبسايتيَ ل كوليژا ده رمانسازى' وب ئامادة بونا  ژماره يه ك ژ دكتور وم...

پتر زانین
وورك شوبك لدور "Teacher portfolio, H1, H2, and other activities, Part 2" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا غزوان احمد
May 20, 2019, 4:10 p.m.

ورك شووبه ك لدور  "Teacher portfolio, H1, H2, and other activities, part 2" هاته ئه نجامدان لروژا جار شةمبي ريكه فتى 14.05.2019 ژلاى ماموستا غزوان احمد محمد 'نينه رى يه كا دلنياى جورى ل كوليژا ده رمانسازى' وب ئامادة بونا  ژماره يه ك ژ دكتور وماموستايين ك...

پتر زانین