نووجه
A workshop Announcement: IT Skills concerning Quality Assurance system; 17.10.2019
Oct. 16, 2019, 10:49 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy, the quality assurance unit is pleased to announces a one day workshop entitled: "IT Skills concerning Quality Assurance system"; Which will be conducted by:

<...

پتر زانین
سميناره ك لدور"Text & Context of Situation in Discourse Analysis"
Oct. 14, 2019, 10:41 p.m.

:سميناره ك لدور

"Text & Context of Situation in Discourse Analysis" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  " ماموستا نشوان يونس مصطفي  

ل روزا ئيك شه مبي، ريكه فتى 13/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"Structure Activity Relationship"
Oct. 11, 2019, 11:12 a.m.

:سميناره ك لدور

"The Secret: The Law of Attraction" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. كرم سعيد سليمان   

ل روزا ئيك شه مبي، ريكه فتى 6/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"Scale of consciousness by David Hawkins"
Oct. 11, 2019, 10:58 a.m.

:سميناره ك لدور

"Scale of consciousness by David Hawkins" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. حسين محمد رشيد   

ل روزا سئ شه مبي، ريكه فتى 08/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
A workshop Announcement: Traditional home-made medications and preparations; 29.10.2019
Sept. 24, 2019, 1:23 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy, the department of medicinal chemistry is pleased to announce a one day workshop entitled: "Traditional Home-Made Medications and Preparations"; Which will be conduct...

پتر زانین
Dr. Muayad Aghali Merza in a Meeting with Kurdistan Pharma Organization on 28.08.2019
Sept. 7, 2019, 12:21 a.m.

ل روزا جارشةمبي, 28.08.2019, ل كومبونةكا بربار و هةفاليني, راكري كوليزا دةرمانسازي, د. مؤيد أغالي ميرزا, بخيرهاتنا ريكخراوا فارما يا كردستاني كر, و دانوستاندن هاتة كرن لسةر سةبارةت بروزا جيكرنا بارجة فيديويةكي لسةر روزا جيهاني يا دةرمانسازان ل 25.09.2019...

پتر زانین
كورسةكا بةروةردةهيا بةربجاف ل بريتانيا لسةر "نةخوشييَن فةكر"
Aug. 6, 2019, 12:23 a.m.

راكري كوليزا دةرمانسازي, تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر و ماموستا ل زانكويا دهوك, "د. مؤيد أغالي ميرزا", وةك تايبةتمةنديَ نةخوشييَن فةكر بةشداربو ل كورسا بةروةردةهيا بةربجاف يا Erasmus Plus International Credit Mobility Staff Teaching Program لبن ناف و نيشانيَ: ...

پتر زانین
21st International Conference on Reduction of Oxidative Stress, Redox Homeostasis and Antioxidants
July 12, 2019, 11:30 p.m.

During the month of June, Dr. Suad Y. Al-Kass and Dr. Daniele S. Persike from the College of Pharmacy-UoD, were delighted to represent the University of Duhok at "Redox World Congress 2019", 20-21.06.2019.

 The theme of the Conference was "21...

پتر زانین
A novel Research has been published: "Hepcidin as a diagnostic biomarker of iron deficiency anemia during pregnancy"
July 3, 2019, 4:25 p.m.

College of Pharmacy at UoD is pleased to announce that a new novel research entitled "Hepcidin as a diagnostic biomarker of iron deficiency anemia during pregnancy" has been published, on 01 July 2019, in a well recognized "Journal of Ma...

پتر زانین
كةنكةشا ناما ماستةر: هند بهزاد المفتي, 20.06.2019
June 24, 2019, 12:29 a.m.

لبن جافديري و سةربةرشتيا راكريا كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوكيَ, ناما ماستةرا قوتابي " هند بهزاد المفتي" لبن ناف و نيشانيَ: " نەخوشییا درم یاسیللا سیهان  یا ناچالاک د ناڤبەرا کارمەندێن چاڤدێرییا ساخلەمی ل پارێزگەها دهوکێ: ژ پکشکنینێ هەتا خوپاراستنێ " ها...

پتر زانین