نووجه
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 26.02.2020, "classroom assessment"
Feb. 28, 2020, 10:23 a.m.

:سميناره ك لدور

"Classroom Assessment" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "م. نشوان يحيي مصطفي   

ل روزا جار شه مبي، ريكه فتى 26/02/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
A workshop entitled: "E-Learning MOODLE: an introduction" has been presented on 27.02.2020
Feb. 28, 2020, 9:50 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy at UoD, the E-Learning MOODLE team was pleased to held a one day workshop entitled: "E-Learning MOODLE: An Introduction"; Which was conducted by:

پتر زانین

A workshop entitled: "Correction of some biostatistics aspects by SPSS software" has been presented on 19 & 20.02.2020
Feb. 28, 2020, 9:28 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy at UoD, our college was pleased to hold a two days workshop entitled: "Correction of some biostatistics aspects by SPSS software"; Which was conducted …

پتر زانین
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 18.02.2020, "Body Language .. Part II"
Feb. 28, 2020, 9:08 a.m.

:سميناره ك لدور

"Body Language .. Part II" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د.  حسين محمد رشيد   

ل روزا سيَ شه مبي، ريكه فتى 18/02/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 06.02.2020, "novel coronavirus: ncov 2019"
Feb. 12, 2020, 11:41 p.m.

:سميناره ك لدور

"novel coronavirus: ncov 2019" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. هند بهزاد ابراهيم   

ل روزا جارشه مبي، ريكه فتى 06/02/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 05.02.2020, "The body language"
Feb. 12, 2020, 11:31 p.m.

:سميناره ك لدور

"The body language" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. حسين محمد رشيد   

ل روزا جارشه مبي، ريكه فتى 05/02/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 30.01.2020, "Thyroiditis"
Feb. 2, 2020, 10:10 a.m.

:سميناره ك لدور

"Thyroiditis" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. عامر ايوب   

ل روزا بيَنج شه مبي، ريكه فتى 30/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"The role of probiotic in our health"
Jan. 29, 2020, 9:21 p.m.

:سميناره ك لدور

"The role of probiotic in our health" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. شيرزاد رشيد   

ل روزا سيَ شه مبي، ريكه فتى 28/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
A workshop Announcement: Correction of some biostatistics aspects by SPSS software ... 19&20.02.2020
Jan. 26, 2020, 11:17 p.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy at UoD, our college is pleased to announce a two days workshop entitled: "Correction of some biostatistics aspects by SPSS software"; Which will be con…

پتر زانین
سميناره ك لدور"The law of Karma"
Jan. 26, 2020, 11:07 p.m.

:سميناره ك لدور

"The law of Karma" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. حسين محمد رشيد   

ل روزا جار شه مبي، ريكه فتى 22/01/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین