نووجه
Online Meetings by all Departments of College of Pharmacy on E-Learning MOODLE and Web Conferencing Softwares, on 16 to 18.04.2020
April 19, 2020, 9:51 a.m.

Under the supervision of the deanery office, The Departments of College of Pharmacy at UoD were held four consecutive online meetings with teaching staff, on 16th to 18th, April 2020, which were headed by the head of departments.

During the meeting t…

پتر زانین
THE COLLEGE OF PHARMACY AT UNIVERSITY OF DUHOK PRODUCES VTM TO TEST THE SARS-COV2 VIRUS; 05.04.2020
April 6, 2020, 10:35 p.m.

Under the Patronage of the president of UoD “Prof. Dr. Mosleh Duhoky” and according to the high demand requested by the Director of DGoH “Dr. Nezar Ismat”, College of Pharmacy at UoD start to produce and launch the first batch of 500 Viral Transport Medium…

پتر زانین
سيمبوزيةمةك لدور "COVID-19", لبن جافديريا "د. مؤيد أغالي ميرزا" ل بةرواريَ 25.03.2020
March 26, 2020, 11:29 p.m.

a Scientific Symposium, under the Supervision of Associate Professor "Dr. Muayad A. Merza", Dean of the College of Pharmacy, has been presented on COVIID-19, within a framework of: "Support of Public Basic Services for Vulne…

پتر زانین
Announcement of a Scientific Symposium on COVIID-19, under Supervision of "Dr. Muayad A. Merza", on 14.03.2020
March 13, 2020, 11:37 a.m.

a Scientific Symposium on COVIID-19 for medical doctors working at secondary and tertiary healthcare services

within a framework of: "Support of Public Basic Services for Vulnerable Persons (ConNex) in Duhok Governorate"

unde…

پتر زانین
A workshop Announcement: E-Learning MOODLE: functions & Properties ... 07.04.2020
March 7, 2020, 10:19 a.m.

Under the supervision of the deanery office of College of Pharmacy at UoD, the E-Learning MOODLE team are pleased to announce a one day workshop entitled: "E-Learning MOODLE: Functions & Properties"; Which will be conducted by:

پتر زانین
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور A Published Article: "Serum Zinc Status in IDA in Pregnant Women", ل 03.04.2020
March 5, 2020, 9:35 a.m.

:سميناره ك لدور

فةكولينةكا زانستي يا بةلاف كري: "Serum Zinc Status in IDA in Pregnant Women" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. سوزان عمر رسول   

ل روزا جار شه مبي، ريكه فتى 04/03/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
COVID-19: ريَبةرا بريَفةبرنا نةخوشان ل دهوكيَ و تايبةتكرنا نةخوشخانا سوتن و عةمةلياتا جوانكارييَ ل بةرواري 1ي ئادارا 2020
March 4, 2020, 10:37 p.m.

ل بةرواري 1يَ ئاداريَ 2020 و ل كوومبونةك ل نةخوشخانا ئازادي يا فيَركاري "ريَبةرا ريَفةبرنا دكةل نةخووشييَن COVID-19" كوو هاتية ئامادة كرن ز لاييَ زوَر بةريَز "د. مؤيد أغالي ميرزا" راكريَ كوليزا دةرمانسازي ل زانكويا دهوكيَ و بسبوريَ نةخووشييَن فةكر ل نةخوشخانا ئازادي يا…

پتر زانین
سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 02.03.2020, "Biocalth: Calcium L-Threonate"
March 3, 2020, 11:41 p.m.

:سميناره ك لدور

"Biocalth: Calcium L-Threonate" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د.  برهان عبداللة زمان  

ل روزا دوو شه مبي، ريكه فتى 02/03/2020

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین

هةفديتنةكا راديويي لدور: خوپارەستنا ڤایروسێ کورونا, دكةل د. مؤيد أغالي ميرزا, ل 01.03.2020
March 3, 2020, 11:33 p.m.

ب مێھڤانداریا جەنابێ دکتور مؤید أغالی میرزا تایبەتمەندێ نەخوشێن ڤەگر، بابەتەک ل دور

“خوپارەستنا ڤایروسێ کورونا” ز لاييَ "ماموستا غزوان احمد م. روؤف" ھاتە پێشکێشکرن ل رادیوا زانکویا دھوک د بەرنامێ نوژداری وچڤاک دا.

 

پتر زانین

سميناره ك هاته بيَشكيَشكرن لدور: 27.02.2020, "COVID-19"
Feb. 29, 2020, 10:30 a.m.

A Seminar About: "COVID-19

was presented by "Dr. Muayad Aghali Merza", Infectious disease specialist and the dean of the college of pharmacy, in the presence of "Dr. Sabah Ahmed Muhammed", The general director of …

پتر زانین