نووجه
سميناره ك لدور"Low vitamin D status despite abundant sun exposure"
Oct. 26, 2019, 10:11 a.m.

:سميناره ك لدور

"Low vitamin D status despite abundant sun exposure" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. سعاد القس  

ل روزا ئيك شه مبي، ريكه فتى 20/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
وورك شوبك لدور "IT Skills Concerning Quality Assurance System" هاته ئه نجام دان ز لايئ ماموستا غزوان احمد
Oct. 25, 2019, 6:59 p.m.

ورك شووبه ك لدور  "IT Skills Concerning Quality Assurance System" هاته ئه نجامدان لروژبينج شمبى ريكه فتى 17.10.2019 ژلاى ماموستا غزوان احمد محمد 'نينه رى يه كا دلنياى جورى ل كوليژا ده رمانسازى' وب ئامادة بونا ژماره يه ك ژ دكتور وماموستايين كوليژى

 <…

پتر زانین
A workshop Announcement: Research Design and Online Registration of Publication; 24.10.2019
Oct. 23, 2019, 1:33 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy, the quality assurance unit is pleased to announces a one day workshop entitled: "Research Design and Online Registration of Publication"; Which will be conducted by: پتر زانین

كةنكةشا ناما دكتورا: د. نبال سامي ميكائيل حنا, 10.10.2019
Oct. 18, 2019, 4:34 p.m.

ناما دكتورا قوتابي " د. نبال سامي ميكائيل حنا " لبن ناف و نيشانيَ: " تايبةتمةندييَن مايكروبايولوزى و بةشى ل bla CTX-M, bla TEM and bla SHV  كو دبيتة ئةكةرىَ ئيَشريشيا كولونىَ بو نةخوَشييَن جوبارا ميزىَ ل د…

پتر زانین
SGS..AUB Course in Advanced Gynecologic Surgery: Dr. Aveen Munib Mahmoud, on 10 & 11 October 2019
Oct. 18, 2019, 11:19 a.m.

Austrian Association for Urogynaecology & Reconstructive Pelvic Floor Surgey 

About the Course:

For the first time the highly successful Advanced Gynecologic Surgery Course developed by the Society of Gynecologic Surg…

پتر زانین
Dr. Muayad Aghali Merza & Academic Staff in a Meeting with Mr. Bayar Chicho, on 14.10.2019
Oct. 16, 2019, 11:45 p.m.

ل روزا دووشةمبي, 14.10.2019, ل كومبونةكا كةرم و هةفاليني, راكري كوليزا دةرمانسازي, د. مؤيد أغالي ميرزا, و هزمارةك ز ستافئن ئةكاديمي و كاركئري بخيرهاتنا رئفةبةرئ كشتي يا ليزنا ناوجا جرا, هةفال بيار جيجو, كر , و دانوستاندن هاتة كرن سةبارةت رولا ماموستا و برو…

پتر زانین
A workshop Announcement: IT Skills concerning Quality Assurance system; 17.10.2019
Oct. 16, 2019, 10:49 a.m.

Under the supervision of the deanery office of the College of Pharmacy, the quality assurance unit is pleased to announces a one day workshop entitled: "IT Skills concerning Quality Assurance system"; Which will be conducted by:

پتر زانین

سميناره ك لدور"Text & Context of Situation in Discourse Analysis"
Oct. 14, 2019, 10:41 p.m.

:سميناره ك لدور

"Text & Context of Situation in Discourse Analysis" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  " ماموستا نشوان يونس مصطفي  

ل روزا ئيك شه مبي، ريكه فتى 13/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"Structure Activity Relationship"
Oct. 11, 2019, 11:12 a.m.

:سميناره ك لدور

"The Secret: The Law of Attraction" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. كرم سعيد سليمان   

ل روزا ئيك شه مبي، ريكه فتى 6/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین
سميناره ك لدور"Scale of consciousness by David Hawkins"
Oct. 11, 2019, 10:58 a.m.

:سميناره ك لدور

"Scale of consciousness by David Hawkins" 

"هاته ئه نجام دان ز لايئ  "د. حسين محمد رشيد   

ل روزا سئ شه مبي، ريكه فتى 08/10/2019

ل كوليزا ده رمانسازى

پتر زانین