ئەزمونا تومارکرنا خواندنا بلند
Feb. 10, 2020, 11:57 p.m.

ئەڤرۆ ئەزمونا تومارکرنا خواندنا بلند بۆ سالا 2019-2020 ل دەم ژمێر 11.00 سپێدێ هاتە دەستپێکرن و ل دەم ژمیر 2.00 پشتی نیڤرۆ بداوی هات.