ستافێ ئەکادیمی

                    دلدار مراد عبدالله
دلدار مراد عبدالله ستافێ وانەگوتنێ
پرۆفیسورێ هاریکار
ساخله ميا گشتى