كوليژا زمانان ب هه‌ڤكارى ل گه‌ل په‌رتوكخانا گازى دێ رابيت ب ڤه‌كرنا پيشانگه‌ها په‌رتوكان ل ئاڤاهيێ كوليژا زمانان ل رێكه‌ڤتى (14-10-2019) هه‌تا( 24-10-2019) و هاتن بۆ هه‌ميانه‌.
Oct. 9, 2019, 4:35 p.m.

كوليژا زمانان ب هه‌ڤكارى ل گه‌ل په‌رتوكخانا گازى دێ رابيت ب ڤه‌كرنا پيشانگه‌ها په‌رتوكان ل ئاڤاهيێ كوليژا زمانان ل رێكه‌ڤتى (14-10-2019) هه‌تا( 24-10-2019) و هاتن بۆ هه‌ميانه‌.