ستافێ ئەکادیمی

                    سندس محمد صالح طاهر
سندس محمد صالح طاهر
ماموستا هاریکار
Civil Engineering: Pavement Engineering
  • M.Sc. in Civil Engineering: Pavement Engineering, University of Nottingham, 2014. 
  • B.Sc. in Civil Engineering, University of Duhok, 2011. 
  • Materials
  • Pavement engineering
  • Structural engineering

  • Computer Skills 
  • Computer Programming I (Visual Basic)
  • Computer Programming II (FORTRAN)
  • MATLAB

 •   sundis.taher@uod.ac

 • داونلود