ده سپیکرنا ئه زموونیت زانستی يا خۆاندنا بلند

ده سپیکرنا ئه‌زمونا زانستی ێێن تايبه‌ت ب خاندنا بلند (ماسته‌ر و دكتورا)