ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Sept. 29, 2021, 1:51 a.m.

ل رۆژا 28/09/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (هلز سفر خلیل) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا بيستانكارى هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

(Effect of organic manure, biofertilizers and foliar spray of ascorbic acid on vegetative growth, yield, fruit quantity and quality for Olive(Olea europaea)cv. Basheqi )

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. شوكت مصطفي محمد (سه روك)
  • پ. ھ. د. ایاد هاني اسماعیل (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. حسین محو سلیمان (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. شیماء محفوظ عبدالقادر (ئه ندام و ريبه ر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ