ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پرۆپۆزەلێ ماستەرێ هاتە گەنگەشە كرن
Oct. 3, 2021, 10:39 p.m.

ل رۆژا 30/09/2021 پرۆپۆزەلێ ماستەرێ یێ قوتابی (آرین مصطفی عباس) قوتابیێ ماستەرێ ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ پشكا بيستانكارى هاتە گەنگەشە كرن لژێر ناڤێ

Study fruit physiological behavior of pomegranate (Punica granatum L.) influenced by natural compound under cold storage conditions.

لژنا گەنگەشێ ژ ڤان بەرێزان پێكهاتبوو

  • پ. د. نمیر نجیب فاضل (سه روك)
  • پ. د. ازاد احمد طیب (ئه ندام)
  • پ. ھ. د. شکری حجی صالح (ئه ندام)
  • پ. د. سرفراز فتاح علی (ئه ندام و ريبه ر)

پشتی تێبینیێن لژنا گەنگەشەكرنێ‌، پرۆپۆزەل هاتە وەرگرتن كو ل كۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ ڤەكۆلین ل سەر بهێتە كرن بۆ ناما ماستەرێ