گەنگەشا ناما دكتورایی یا قوتابی هدار سعید فیزی
Dec. 28, 2017, 2:25 p.m.

ئەڤرو ٢٨-١٢-٢٠١٧ راگری كولیژی ئامادە بو ل گەنگەشا ناما دكتورایی یا قوتابی هدار سعید فیزی ل ژیر سەرپەرشتیا بروفیسور د. سامی رشك ژ زانكویا دهوك و پروفیسور د. مورالیداران ژ زانكویا مشیگان ستیت. گەنگەشه یا هاتیە گیران ل سەنتەری روشەنبیری یی زانكویی