گەشتا زانستي بو نەمامگەها مالطاىێ بو ديتنا نەمامگەهێن فێقی
Aug. 12, 2018, 4:29 p.m.

ئەڤرو گەشتا زانستي بو نەمامگەها مالطاىێ بو ديتنا نەمامگەهێن فێقی وكارێن نەمامگەهێ لسەر دروستكرنا شتلێن فێقی دگەل ماموستا حسن سليم و تيمەكێ ماموستا يێت نەمامگەهێ