مێڤانداریا هاریكارێ راگری هێژا دكتور #بهزاد_محمد_طاهر ل رادیویا زانكو
Feb. 25, 2021, 9:42 a.m.

مێڤانداریا هاریكارێ راگری هێژا دكتور #بهزاد_محمد_طاهر ل رادیویا زانكو بەرنامێ بیاڤ دگەل پێشكێش كارێ بەرنامەی نیبارێ حەجی كوتێدا باس ل رولێ كولیژا زانستێن ئەندازیاریا چاندنێ هاتە كرن وەك ناڤەندەكا ئەكادمی ژبوی پێش ئێخستن و زێدەكرنا بەرهەمێ نافخوی

ل دەڤەرێ