ل پشكا ئاخ و ئاڤێ وروك شوپەك هاتە پێشكێشكرن
Sept. 6, 2019, 6:10 p.m.

ل پشكا ئاخ و ئاڤێ وروك شوپەك ل روژا ٢٠/٥/٢٠١٩  هاتە پێشكێشكرن ژلایێ ماموستا هژار امین بو ستافێ ماموستایێن پشكا ئاخ و ئاڤێ كوئەڤ وروك شوپە بو ماوێ ١٠ روژا بو ل پشكا ناڤبری لژێر ناڤ و نیشانێن

Worshop on experimental design and analysis

ژمارە بەشداربویان ١٩