سێ ماموستايێن پشكا به رهه مێ گيا نه وه رى شيان بسه ركه فتيانه باوه رناما دكتورايێ ب ده ست خوڤه بينن ژ وه لاتێ بريطانيا
May 25, 2019, 5:05 p.m.
كێمتر ژ 15 روژادا ژ رێكەفتی 30 مه ها چوار تا 10 مه ها پێنچ 2019 سێ ماموستايێن پشكا به رهه مێ گيا نه وه رى شيان بسه ركه فتيانه باوه رناما دكتورايێ ب ده ست خوڤه بينن ژ وه لاتێ بريطانيا
1_ هوار ميكائيل
2- اراز قاسم
3- رێزان علي

ئەم ژی بناڤێ راگريا كوليژێ و سه روكاتيا پشكا به رهه مێ گيانه وه رى پيروزباهيێ لێ دكه ين وداخازا سه ركه فتنێ بو دخازين وهيفيا مه ئه وه بشێن خزمە تەكا باش دبوارێن تايبه تمه نديێن خودا بێشكێشى كولیژێ و وەلاتێ مە كوردستانێ بكه ن