بەشداری د کونفرانسەکی کر ل وەلاتێ هولندا باژێرێ دن هاگن
Feb. 3, 2019, 11:32 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ۳٠/۱/۲٠۱۹ راگرێ کولیژێ هێژا دکتور #کمال_نعمان_دوسکی و دکتور موفق سلیمان و ماموستا بهزاد ژ کولیژا مە بەشداری د کونفرانسەکی کر ل وەلاتێ هولندا باژێرێ دن هاگن بناڤێ چاندن و خوارن و ئەف کونفرانسە دێ بو ماوێ دوو روژا ڤەکێشیت ل ڤێ مەهێ ۳٠_۳۱ مەها ۱