ستافێ ئەکادیمی

                    هژار امین امین
هژار امین امین ستافێ وانەبێژی
پروفیسور ھاریکار
سه‌خبێركنا ئاخێ