قوناغا سیێ

کورس

Semester One

Agricultural Projects 1


يبسبب :
Deciduous Fruits 1


يبسبب :
Design and Analysis of Agriculture Experiment


يبسبب :
Horticultural Plant Diseases


يبسبب :
Ornamental Plants 1


يبسبب :
Plant growth regulators


يبسبب :
Vegetable Production 1


يبسبب :

Semester Two

Agricultural Projects


يبسبب :
Deciduous Fruits 2


يبسبب :
Horticultural Plant Insect


يبسبب :
Horticulture Plant Breeding


يبسبب :
Medicinal and Aromatic Plants


يبسبب :
Ornamental Plants 2


يبسبب :
Summer training


يبسبب :
Vegetable Production 2


يبسبب :