ستافێ ئەکادیمی

                    جيهان فخري طاهر
جيهان فخري طاهر
ماموستا ھاریکار
زانستين سروشتي