چالاکی
ل پشكا دارستان سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
April 4, 2019, 11:28 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٤/٤/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشكا دارستان سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن

پتر زانین
سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
April 4, 2019, 11:27 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٤/٤/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشكا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن

پتر زانین
سه ره دانا قوتابيێن قوناغا چارێ يێت هه ردوو پشكێن پاراستنا رووه كى و شيره تكاريا چاندنێ بو مێشگه ها كوليژا مه
April 2, 2019, 11:18 a.m.

ئەڤرو رێكەفتی ٢/٤/٢٠١٩ رەژا سێ شەمبی سه ره دانا قوتابيێن قوناغا چارێ يێت هه ردوو پشكێن پاراستنا رووه كى و شيره تكاريا چاندنێ بو مێشگه ها كوليژا مه لسه ر بابه تێ مه رج و پێتڤيين دانانا مێشگه ها .

ماموستايێن بابه تى : د.زهرة و م.دلشاد و م.رزگار

پتر زانین
ل پشكا شيرەتكاريا چاندنێ و گەشەپێدانا گوندايەتى سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
April 2, 2019, 11:13 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٢/٤/۲٠۱۹ روژا سێ شەمبی ل پشكا شيرەتكاريا چاندنێ و گەشەپێدانا گوندايەتى سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن


پتر زانین
سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 31, 2019, 11:02 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٢٨/٣/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشکا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن


پتر زانین
پشکا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 7, 2019, 10:41 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٧/٣/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشکا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن

پتر زانین
پشکا بەرهەمێ گیانەوەری سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 7, 2019, 10:39 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٧/٣/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشکا بەرهەمێ گیانەوەری سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن

پتر زانین
هەوەكا پاقژكرنێ ژلايێ گروپێ هاندان يێ خوبەخش ل كوليژا چاندنێ
March 4, 2019, 10:35 a.m.

هەوەكا پاقژكرنێ ژلايێ گروپێ هاندان يێ خوبەخش ل كوليژا چاندنێ ب سەرپەرشتيا ماموستا  پتر زانین

پشکا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 4, 2019, 10:30 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٤/٣/۲٠۱۹ روژا دووشەمب ل پشکا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن


پتر زانین
پشکا پاراستنا رووەكی سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
Feb. 28, 2019, 10:23 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٢٨/۲/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشکا پاراستنا رووەكی سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن

پتر زانین