گەشتا قوتابیێن قوناغا دوو و سێ یا پشكا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ
May 25, 2019, 3:15 p.m.
رێكەفتی ١٦/٤/٢٠١٩ گەشتا قوتابیێن قوناغا دوو و سێ یا پشكا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ بو چیایێ كورەك و رەواندوز و بێخال و شەقلاوە

ل ژێر سەرپەرشتیا ماموستا ئاری عبدالخالق