گەشتا قوتابیێن قوناغا دوو و سێ یا پشكا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ
April 20, 2019, 11:29 a.m.
رێكەفتی ١٦/٤/٢٠١٩ گەشتا قوتابیێن قوناغا دوو و سێ یا پشكا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ بو چیایێ كورەك و رەواندوز و بێخال و شەقلاوە

ل ژێر سەرپەرشتیا ماموستا ئاری عبدالخالق