پشکا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 12, 2019, 10:32 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٤/٣/۲٠۱۹ روژا دووشەمب ل پشکا گەشتیاری و تیورزما ژینگەهێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن