پشکا پاراستنا رووەكی سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 12, 2019, 10:24 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٢٨/۲/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشکا پاراستنا رووەكی سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن