پشکا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
March 12, 2019, 10:42 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٧/٣/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشکا ئاخ و ئاڤێ سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن