چەند وێنەیەک ژ وانا پراکتیکى
Dec. 14, 2017, 10:25 a.m.

قوتابیێن قوناغا دووێ پشکا پاراستنا رووەكی دگەل ماموستا عبدی د وانا principles of genetics یا پراكتیكی

دوانئ دا قوتابی فئری بنچینەیئت بوماوەیئ دبن و رئكئت پئشڤەبرنا رووەكی و چاوانیا دروست كرنا توخمئت نوی

و هەر وەسا دەربازبوونا ساخلەتا ژ رووەكئت دایك بو نەوەیئت دیفرا