ل پشكا پاراستنا رووەكی سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
April 18, 2019, 11:35 a.m.

رێکەفتی ٤/٤/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشكا پاراستنا رووەكی سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن