ل پشكا دارستان سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن
April 18, 2019, 11:30 a.m.

ئەڤرو رێکەفتی ٤/٤/۲٠۱۹ روژا پێنج شەمبی ل پشكا دارستان سمینارێت قوتابیێن قوناغا چارێ هاتن پێشکێشکرن