بەژداریكرنا بەرێزان دكتور #روفایل_شلیمون و ماموستا #چنار د خولەكا راهێنانان دا
May 24, 2021, 11:19 a.m.

بەژداریكرنا بەرێزان دكتور #روفایل_شلیمون و ماموستا #چنار د خولەكا راهێنانان دا د گرێدای پروگرامێ پێشڤەبرنا كەرتێ بیستانكاری ل وەلاتێ ئوردنێ