ستافێ ئەکادیمی

                    بهار قهار محمد
بهار قهار محمد
ماموستا هاریکار