ستافێ ئەکادیمی

                    هاجرحسين حسن
هاجرحسين حسن None
ماموستايى هاريكار
ریکین وانەگوتنا میژوویى