كولیژا كارگێری وئابوری

ده‌ستنيشانكرنا هاريكاره‌كی نوی بو راگری كوليژی
Feb. 17, 2019, 12:49 p.m.
ل روژا ١٠-٢-٢٠١٩ ماموستا جگرخوين علی محمد سليم هاته‌ ده‌ستنيشانكرن وه‌ك هاريكاره‌كی نوی بو راگری كوليژی لشينا ماموستا محمد جميل صديق