قوناغا ئێکێ

کورس

Semester One

بنه مايين كومبيوتر
انكليزي
كوردولوجي
بنه مايين ژميرياري
بنه مايين ئابوري -1
بنه مايين ئامار
گه نگه شا زانستي - 1

Semester Two

بنه مايين ژميرياري -2
انكليزي - 2
پروگرامين دارايي و بانك
جينوسايد
مبادئ الادارة الاعمال
بنه مايين ئابوري -2
2 - بنه مايين ئامار