كولیژا كارگێری وئابوری

زانستيَن دارايى وبانك
March 26, 2022, 8:53 p.m.

 

بوچوون : 

بوچوونا بە شێ زانستێن دارايی و بە نکی ئە وە کو د پلە کا نموونە و بلند دا بيت د گە ل بە شێن ديتر ب ڕيا ديڤچوونا بويە رێن پاشە روژێ ژ بو پێشڤە برنا زانستی دارايی و بە نکی و چاوانيا پێدڤی بو وەرگرتن و هاوشانيێ دگە ل ڤی زانستی.

 

پە يام :

 

ئە ڤ بە شە دەرچوويێن ئامادە يی بە شی زانستی ل هە رێما کوردستانی و دەرڤە وەردگريت ، ژ بو پێدانا وان ب زانستێن پێدڤی د بوارێ زانستێن دارايی و بە نکی دا دا کو بشێن شارەزايا خو پێش کێش بکە ن بو رێکخراوێن کە رتێ تايبە ت ل هە رێما کوردستانێ و بە رهە 

ڤکرنا نموونێن وان بو تە ما م کرنا خاندنا ماستە رێ و دکتورايێ .

 

ئارمانج

بيدانا قوتابی پێزانينێن تيوری و پراتيکی لسە ر بابە تێن زانستێ دارايی و بە نکی / کارگێری- بانک-پارە پێدانا بانکی - ژمێرياری - پارە -ت

 ياسا باجێ 

دانا راوێژکاريا بو رێکخراوێن کە رتێ گشتی و تايبە ت ل هە رێما کوردستانێ د بوارێ زانستێن دارايی و بە نکی دا و ڤە کرنا خولێن راهێنانێ يێن تايبە ت .

رێکخستنا ڤە کولينێن سە رانسويی بو رێکخراوێن کە رتێ تايبە ت و گشتی ل هە رێما کوردستانێ ژ بو بە روڕوبوونا وان ئاريشێن دکە بنە د ڕيا ڤان رێکخراوان دا .